ANBI specificatie

Naam Stichting Hertenkamp Tiel, Hertenpark, Dierenpark Tiel
RSIN of fiscaal nummer 816677037
Contactgegevens info@hertenkamptiel.nl
Doelstellingen Onze missie:

We willen dat iedereen zich welkom voelt op ons Hertenkamp in Tiel; ongeacht leeftijd, beperking en etnische achtergrond. Het is een park waar ruimte is voor ontmoeting. Waar iedereen zich prettig voelt. Waar mensen elkaar inspireren. Waar de jeugd op een educatieve manier kennis maakt met de dieren en de volwassenen naar het park komen voor de gezelligheid. Daarnaast biedt het park dagbesteding, stages of vrijwilligerswerk. Onder andere aan mensen van ’s Heeren Loo en de leerlingen van de Brede zorgschool de Cambier . Wij stimuleren mede hun ontwikkeling en vergroten mede hun zelfstandigheid. Zij hebben plezier in wat zij doen, zij zijn van betekenis voor de maatschappij.

Onze visie:

We willen het Hertenkamp in stand houden zoals deze nu is, en verbeteren op verschillende aspecten. We verkleinen de afstand tussen de mensen met en zonder beperking, tussen de mensen die binnen het park werken en de mensen van daarbuiten. We stimuleren meer ontmoeting met de wijk. En dat in een goed en onderhouden park, dat financieel gezond is én aantrekkelijk voor iedereen. We willen meer in de samenleving staan.

Functies en namen van de bestuurders Vindt u hier
Het beloningsbeleid De werkzaamheden van bestuursleden en vrijwilligers worden verricht op basis van vrijwilligheid en worden niet financieel beloond. De stichting heeft geen personeel in dienst.
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • Uitbreiding van de kinderspeeltoestellen
  • Aantrekken van vrijwilligers, die op met ons willen werken
  • De variatie in dieren verder uitbreiden
  • Realisatie vaneen paviljoen met beperkte horeca bestemming met beheerder, welke niet alleen doordeweeks open is, maar ook in het weekend
  • Voorlichting en educatie geven aan de bezoekers van het park over de dieren
  • Organiseren van diverse evenementen zoals: een schaapscheerdersdag, dierendag, paasfeest en sinterklaasfeest.
  • Als bestuur actief meehelpen met de werkzaamheden binnen het park
  • Werken aan goede public relations voor meer naamsbekendheid van ons dierenpark en de activiteiten die we organiseren
  • Actief zoeken naar nieuwe financiële mogelijkheden, dmv sponsoring, en donaties

Deze activiteiten realiseren we in gezamenlijkheid; met bestuur, vrijwilligers, cliënten van ’s Heeren Loo (dagbesteding), stagiaires van de Brede zorgschool de Cambier en sponsoren.

Financiële verantwoording Hier vindt u de link naar de PDF.