Eenden

Eenden zijn watervogels. Ze hebben zwemvliezen en waterafstotende veren. De vrouwtjes bekleden het nest meestal met dons dat ze uit hun borst plukken. De jongen zijn nestvlieders. Ze verlaten het nest spoedig na het uitkomen. Eenden ruien hun slag- en staartpennen tegelijkertijd. Ze kunnen daardoor ongeveer 1 maand niet vliegen. Deze rui vindt plaats meteen na het broedseizoen. Bij de meeste soorten hebben de mannetjes een kleurig broedkleed, de vrouwtjes daarentegen schutkleuren. Alleen tijdens die korte ruiperiode hebben de mannetjes ook een camouflerend verenkleed.

Eenden eten verschillende soorten voedsel, waaronder grassen, waterplanten, vissen en insecten.
Het geluid dat door eenden wordt gemaakt wordt “kwaken” genoemd.

In vele gebieden werd op wilde eenden gejaagd voor het vlees of voor het vermaak. Meestal gebeurde dit door de dieren te schieten; vroeger werden daarnaast eendenkooien gebruikt. Eendenvlees en -eieren worden in veel landen geconsumeerd. Donzen dekbedden bestaan uit de onderveren van de eidereend. Het wordt bijeengezocht uit hun nesten in voortplantingsgebieden waar de eenden de veren gebruiken om hun nesten te bedekken. Naast de mens zijn ratten de grootste vijanden van eenden.
Tegenwoordig leven eenden vaak juist dicht in de buurt van mensen, zoals bij water in de bebouwde kom van dorpen en steden en worden de eenden niet meer gejaagd maar gezien als leuke aanvulling op de leefomgeving. Zo wordt het bijvoorbeeld door sommigen als aardig tijdverdrijf gezien om “de eendjes te voeren” met overgebleven oud brood.

Eenden in ons park.

De meeste eenden in ons park zijn wilde eenden. Maar niet allemaal.
Zo hebben we de zgn.

“(Indische) loopeenden”

Het zijn sterke vogels die weinig met ziekten te kampen hebben. De loopeend is een vrij stressgevoelige eend is, die gemakkelijk in paniek raakt.
Ze hebben een vrij slanke en smalle kop, een lange dunne hals en een flesvormige romp. De rug is lang, vlak en sterk afhellend. De poten zijn vrij lang en flink naar achteren geplaatst. In tegenstelling tot andere eendenrassen waggelen Indische loopeenden niet, doch lopen.
Hun verenkleed is vol, dicht en glad aanliggend.

Terug naar overzicht
Neem contact met ons op

Donateur of sponsor worden?

Wordt vriend van het Hertenkamp!


Paviljoen huren